Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 23.11.2015 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFU C H W A Ł A Nr.pdf (292,36KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,75KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (91,57KB) PDFObjaśnienia.pdf (343,17KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 23.11.2015 r.doc (34,00KB)

2) Zmiana uchwały budżetowej na 2015 r. PDFZmiana uchwały budżetowej na 2015 r.pdf (518,57KB) DOCXPropozycje zmiany budżetu..docx (23,10KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFuchwaławysokość stawki nieruchomości 2016r..pdf (197,14KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego ileśnego PDFwzory deklaracji uchwala.pdf (611,44KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej PDFuchwała opłata targowa.pdf (210,52KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFuchwała.pdf (113,54KB) DOCXU Z A S A D N I E N I E.docx (11,07KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDFuchwała taryfy.pdf (184,46KB) PDFUzasadnienie.pdf (160,56KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 PDFProjekt uchwały - program współpracy na 2016 r. po komisjach.pdf (240,01KB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały - program współpracy na 2016 r. po komisjach.docx (13,00KB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31.03.2014 r. w spr. przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. PDFProjekt uchwały - zmiana Regulaminu OKRiS.pdf (1,45MB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Reguliaminu OKRiS.docx (13,72KB)

10) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych z dopłatą PDFuchwała o zamianie działek.pdf (203,22KB)