Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 29.06.2015 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2014 r. PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 r.pdf (199,07KB) DOCUzasadnienie - zatwierdzenie sprawozdań.doc (22,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r. PDFUchwała w sprawie absolutorium za 2014 r.pdf (204,77KB) DOCUzasadnienie - udzielenie absolutorium.doc (24,00KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej DOCXU C H W A Ł A Nr-1.docx (12,49KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 29.06.2015 r.doc (34,00KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (111,51KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF-1.pdf (93,91KB) DOCXObjaśnienia przyjętych-1.docx (33,87KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. PDFZmiana uchwały budżetowej na 29.06.2015 r-1.pdf (524,54KB) DOCXPropozycje zmiany budżetu.-1.docx (22,45KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFUchwała w sprawie pożyczki.pdf (210,94KB) DOCUzasadnienie do pożyczki na kanalizację Łubniany III etap z WFOŚiGW.doc (26,50KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Łubniany PDFDiety sołtysów od 1.07.2015 r - projekt.pdf (216,32KB) DOCXUzasadnienie do Uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubniany na sesję rady Gminy Łubniany w dniu 29.docx (12,58KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych PDFPrzyjęcie zadania Powiatu.pdf (208,16KB) DOCXUzasadnie do Uchwały w sprawie przyjecia zadania Powiatu.docx (12,26KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej PDFuchwala w sprawie opłaty targowej 2015.pdf (219,33KB) DOCXUZASADNIENIE do uchwały o opłacie targowej.docx (10,79KB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łubniany PDFStrategia.pdf (183,68KB) DOCZałącznik - Strategia.doc (172,50KB) DOCUzasadnienie do Strategii.doc (51,50KB)

10) Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne PDFApel-1.pdf (259,52KB)

11) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFProjekt Deklaracji 2.02 final.pdf (747,67KB)