Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.03.2015 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej DOCXU C H W A Ł A Nr.docx (13,13KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (87,17KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,07KB) DOCXObjaśnienia przyjętych.docx (28,46KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 30.03.2015 r.doc (34,00KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na rok 2015 PDFZmiana uchwały budżetowej na dzień 30.03.2015 r.pdf (482,85KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego DOCProjekt I Fundusz sołecki.doc (25,00KB) DOCProjekt II Fundusz sołecki.doc (25,50KB) DOCUzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawieFunduszu.doc (22,50KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFinkasa.pdf (212,83KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015 PDFUchwała Prog. opoeki nad zwierzetami.pdf (414,01KB)

6) Wprowadzenie obwieszczeniem tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVIII/272/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” DOCOBWIESZCZENIE.doc (92,50KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków PDFUCHWAŁA - przydomowe oczyszczalnie (nowa) 17.03.2015 r..pdf (241,51KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej na 2015 rok PDFPlan pracy Komisja oświatowa.pdf (207,78KB)