Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 23.02.2015 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOCuchwala_termin_2015.doc (54,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany DOCuchwala_regulamin_2015.doc (49,00KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych DOCuchwala_gorne_stawki.doc (63,00KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty DOCuchwala_stawki_oplat_2015.doc (59,50KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości DOCuchwala_wzor_deklaracji.doc (133,50KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa PDFUCHWAŁA zmiana planu Jełowa 2015.pdf (306,09KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa PDFUCHWAŁA.2015-02-06 zmiana Kępa 2015.pdf (747,34KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora ZIPOpolska Karta Rodziny i Seniora.zip (1,52MB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany DOCPROJ Uchwały SKARGA.doc (32,00KB)