Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.01.2015 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXXVIII/273/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23.06.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego RTFZmiana uchwały w sprawie zaciagnięcia pozyczki z BGK na sesję 26.01.2015 r.rtf (55,42KB) DOCUzasadnienie do zmiany pożyczki z BGK w dniu 26.01.2015 r- kanalizcja Masów - Kolanowice - II etap.doc (24,50KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23.06.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej RTFZmiana uchwały w sprawie zaciagnięcia pozyczki z WFOŚiGW na sesję 26.01.2015 r.rtf (56,10KB) DOCUzasadnienie do zmiany pożyczki z WFOŚiGW w dniu 26.01.2015 r - kanalizcja Masów - Kolanowice - II etap.doc (24,00KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej DOCXU C H W A Ł A Nr.docx (12,48KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (87,28KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,15KB) DOCXObjaśnienia przyjętych.docx (30,64KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 26.01.2015 r.doc (34,00KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 26.01.2015 r.doc (67,50KB) XLSPrzychody i rozchody na 2015 r.xls (37,50KB) XLSZadania inwestycyjne w 2015 r.xls (46,50KB) DOCXPropozycje zmiany budżetu..docx (20,58KB)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/246/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17.12.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia „Dąbrówka” DOCZmiana uchwały RG w sprawie pożyczki długoterminowej.doc (27,50KB) DOCUzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Dabrówka.doc (27,00KB) 

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczek długoterminowych dla stowarzyszenia „Dąbrówka” DOCPozyczka długoter. udziel. pozyczek w 2014 r.doc (31,00KB) DOCUzasadnienie do Uchwały w sprawie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Dabrówka.doc (25,50KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia „LGD” oraz stowarzyszenia „Zielony Szlak” DOCPozyczka długoter. od udziel. pożyczki w 2014 r.doc (31,00KB) DOCUzasadnienie do Uchwały w sprawie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak.doc (25,00KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych DOCXU C H W A Ł A w sprawie diet radnych.docx (19,54KB) DOCUzasadnienie do Uchwał w sprawie diet dla radnych.doc (24,50KB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy DOCProjekt uchwały - bonifikata.doc (69,50KB)

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Jełowej na prace konserwatorskie i remontowe w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków DOCProjekt uchwały - udzielenie dotacji Jełowa.doc (29,00KB)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” DOCProjekt uchwały - Związek Gmin - wybór przedstawicieli.doc (26,50KB)

12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów DOCXProjekt uchwały - rekrutacja przedszkola 2015.docx (16,29KB) DOCXUzasadnienie do projektu uchwały.docx (12,55KB)

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża kruszywa naturalnego „Biadacz” w Biadaczu PDFprojekt uchwały - zmiana planu Biadacz wyrobisko.pdf (246,67KB) PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana planu wyrobisko Biadacz.pdf (3,73MB) PDFZałącznik nr 2 do uchwały - zmiana planu wyrobisko Biadacz.pdf (245,54KB) PDFZałącznik nr 3 do uchwały - zmiana planu wyrobisko Biadacz.pdf (246,01KB) PDFUzasadnienie do projektu uchwały - zmiana planu wyrobisko Biadacz.pdf (212,78KB)

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2015 rok DOCUchwałaPlan Pracy Komisja Rewizyjna.doc (27,50KB) DOCUzasadnienie do projektu uchwały - plan Komisji Rewizyjnej.doc (23,50KB)

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2015 rok DOCUchwała Plan Pracy Komisji Rolno - Gospodarczejr.doc (28,50KB) DOCUzasadnienie do projektu uchwały - Komisja Rolno-Gospodarcza.doc (23,50KB)