Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Rady Gminy Łubniany - 25.01.2016 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.PDFProjekt uchwały - zmiana uchwały budżetowej na 2016 r.

2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2016. PDFProjekt uchwały - ustalenie planu dofinansowania.pdf
DOCXUzasadnienie do uchwały dot. doskonalenia.docx

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. PDFProjekty uchwał - określenia kryterium.pdf
DOCXUzasadnienie - określenie kryterium.docx

4) Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.PDFProjekt uchwały - plan pracy Kom. Rewizyjnej.pdf DOCXuzasadnienie-plan pracy Kom. Rewizyjnej.docx