Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.03.2016 r.

1) Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFZałącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (91,80KB)DOCXObjaśnienia.docx (39,02KB)
DOCXProjekt uchwały - zmiana wPF.docx (12,91KB)DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF.doc (36,00KB)PDFZałącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (102,59KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. PDFprojekt uchwały - zmiana budżetu.pdf (547,51KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2017 rok środków funduszu sołeckiego. PDFprojekt uchwały - fundusz sołecki na 2017 - wersja 1.pdf (185,00KB)  PDFprojekt uchwały - fundusz sołecki na 2017 r. - II.pdf (187,48KB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jako Partner Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu.PDFprojekt uchwały-Bliżej rodziny i dziecka.pdf (200,40KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany. PDFProjekt uchwały - regulamin utrzymania czystości.pdf (231,48KB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łubniany. PDFProjekt uchwały - szczegółowy sposób odbierania odpadów.pdf (120,49KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy łubniany na rok 2016.PDFprojekt uch. prog. opiek nad bezdomn zw. na 2016.pdf (317,20KB)

8) Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.PDFProjekt uchwały - studium.pdf (758,09KB)

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.PDFProjekt uchwały - udzielenie dotacji.pdf (187,64KB)