Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.05.2016 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany PDFWykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf (96,57KB)
DOCXObjaśnienia.docx (37,46KB)DOCXProjekt_uchwały_w_sprawie_zmiany_WPF.docx (13,10KB)DOCUzasadnienie_do_projektu_Uchwały_zmieniającej_WPF_.doc (37,50KB)PDFWieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf (102,79KB)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. PDFProjtk_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwały_budżetowej.pdf (344,52KB)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2015 PDFProjekt_uchwały-w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego_SP_ZOZ_Łubniany_za_2015_r..pdf (1,71MB)

4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach PDFProjekt_uchwały-powołanie_Rady_Społecznej_SP_ZOZ.pdf (190,98KB)

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany" PDFProjekt_uchwały-Plan_gospodarki_niskoemisyjnej.pdf (3,46MB)

6) Podjęcie uchwały w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach PDFProjekt_uchwały-zasiłki_wyrównawcze.pdf (192,37KB)

7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów PDFProjekt_uchwały-zmiana_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_Masów.pdf (6,81MB)