Przejdź do treści strony WCAG

Petycja Nr 3/2016

Skan złożonej petycji:

PDFPetycja Nr 3/2016

Data wpływu:

18 kwietnia 2016 r.

Dane wnioskodawcy:

brak zgody na publikację

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niź w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

Petycja rozpatrzona negatywnie w dniu 27.04.2016 r.