Przejdź do treści strony WCAG

Przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane dnia 18.04.2016r. pod numerem referencyjnym nr 2016-05073 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2016-050733 przekazane dn. 18.04.2016r..pdf

Ogłoszenie zostało opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.04.2016r. pod numerem 2016/S 080-142507. Poniżej zamieszczamy opublikowane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU wraz z załącznikami:

PDF2016-OJS080-142507-pl.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów gm. Łubniany 2016.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016.doc

DOCZałącznik Nr 1.1. - Formularz rozliczeniowy - Odbiór odpadów 2016.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz usług - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz narzędzi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016.doc

DOCZałącznik nr 7 - Zobowiązanie - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016.doc

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016.pdf

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFpismo ZP.271.3.A.2016 z dn. 18.05.2016r..pdf