Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 115 z 2016 r.

  Z dnia 30 grudnia 2016 r.

  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kolanowicach - działka nr 895/75 k.m. 2 obręb Kolanowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny

 • Zarządzenie Nr 114 z 2016 r.

  Z dnia 29 grudnia 2016 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Łubniany z dnia 2 czerwca 2011 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

 • Zarządzenie Nr 113 z 2016 r.

  Z dnia 27 grudnia 2016 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 109 z 2016 r.

  Z dnia 15 grudnia 2016 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 108 z 2016 r.

  Z dnia 14 grudnia 2016 r.

  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Luboszycach - działka nr 235/109 k.m. 1 obręb Luboszyce, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny

 • Zarządzenie Nr 107 z 2016 r.

  Z dnia 13 grudnia 2016 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 106 z 2016 r.

  Z dnia 12 grudnia 2016 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie Nr 105 z 2016 r.

  Z dnia 6 grudnia 2016 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 104 z 2016 r.

  Z dnia 5 grudnia 2016 r.

  W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie Nr 101 z 2016 r.

  Z dnia 30 listopada 2016 r.

  W sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Łubniany oraz jej jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowi centralizacji

 • Zarządzenie Nr 100 z 2016 r.

  Z dnia 30 listopada 2016 r.

  W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 99 z 2016 r.

  Z dnia 30 listopada 2016 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2016
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  21-01-2016 13:10
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  07-03-2017 10:08
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 18737
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl