Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie decyzji obejmującej Realizację Odkrywkowego Zakładu Górniczego eksploatującego złoże kruszywa naturalnego KĘPA 4


 

Łubniany, 09.11.2011 r.
RG.6220.6.07.2011
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  informuję społeczeństwo o wydaniu w dniu 31.10.2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego eksploatującego złoże kruszywa naturalnego KĘPA 4” zlokalizowanego na działce nr 42/11 k.m. 2 obręb Kępa
 
1.      Decyzja wydana została dla inwestora: KRUSZYWA Sp. z o.o., Zawada ul. Luboszycka 60, 46-022 Luboszyce.
2.      Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Łubniany.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń, tj. do dnia 12.12.2011 r.
 
 
                                                                                                                               Wójt Gminy Łubniany
                                                                                       Krystian Baldy
 
 
 
 
 
 
  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leja
Data wytworzenia: 2011-11-09