Przejdź do treści strony WCAG

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa zostały uchwalone przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr XI/71/15 z dnia 26 października 2015 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 12 listopada 2015 r., poz. 2509.

 

 

uXI-71-15 Kępa_zmiana - rysunek_planu_1_200.jpeg
 
uXI-71-15 Kępa_zmiana - rysunek_planu_2_200.jpeg