Przejdź do treści strony WCAG

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2016 - 2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2016 - 2023:


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:

  • PDFUchwała Nr 500/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany
  • PDFUchwała Nr 675/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łubniany

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2016 - 2023 uchwałona na sesji Rady Gminy Łubniany w dniu 17 grudnia 2015 r. (Uchwała WPF i zmiany WPF uchwałą Rady Gminy Łubniany):