Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Przebudowa drogi ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Łubniańska”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Łubniańska”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 275302-2015 z dnia 16.10.2015r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 275302-2015 z dn. 16.10.2015r..pdf (554,11KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Łubniańska.pdf (632,29KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..doc (52,50KB)

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..doc (33,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..doc (33,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..doc (34,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..doc (28,00KB)

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..doc (41,50KB)

PDFZałącznik nr 9 - Formularz umowy - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..pdf (336,01KB)

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..pdf (67,42KB)

PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - Przebudowa ul. Oleskiej w m. Dąbrówka Ł..pdf (1,57MB)

ZIPZałącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - Przebudowa ul. Oleskiej w Dąbrówce Ł.zip (7,89MB)