Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Remont ulicy Reymonta w m. Kępa gm. Łubniany”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont ulicy Reymonta w m. Kępa gm. Łubniany”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 238762-2015 z dnia 14.09.2015r. wraz z załącznikami:
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 238762-2015 z dn. 14.09.2015r..pdf (518,27KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa gm. Łubniany.pdf (627,22KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.doc (53,00KB)

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.doc (33,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.doc (33,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.doc (34,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.doc (28,00KB)

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.doc (41,50KB)

PDFZałącznik nr 9 - Formularz umowy - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.pdf (335,75KB)

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.pdf (557,31KB)

ZIPZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.zip (1,43MB)

ZIPZałacznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - Remont ulicy Reymonta w m. Kępa.zip (8,32MB)