Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Nadleśnej w m. Jełowa”


Łubniany, dnia 2015.07.21

ZP.271.6.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Nadleśnej w m. Jełowa”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 547.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 02.07.2015r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 17.07.2015r.
  6. Liczba złożonych ofert: 8
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                          „LARIX” Sp. z o. o.

                          42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 437.104,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto cztery złote i 00/100)

VAT 23% - 100.533,92 zł (słownie: sto tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i 92/100)

Brutto: 537.637,92 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i 92/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST- OPEBEL s.c. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik, 46-020 Czarnowąsy, Borki ul. Leśna 8, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 551,04 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 563,04 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z/s. 42-283 Boronów ul. Grabińska 8, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 493,20 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 505,20 pkt.

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z/s. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 470,40 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 482,40 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 567,78 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 579,78 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z/s. 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 495,84 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 9,60 pkt., razem 505,44 pkt.;

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna z/s. 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 559,32 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 571,32 pkt.;

- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna z/s. 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 529,80 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 541,80 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY


PDFpismo ZP.271.6.B.2015 Informacja o wyniku.pdf (314,42KB)