Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

   Łubniany, dnia 2015.07.01

ZP.271.4.2015

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Robert Radomski tel. 77 4270 547.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 11.06.2015r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 26.06.2015r.
  6. Liczba złożonych ofert:

- w zadaniu I – 10, - w zadaniu II – 10.

  1. Liczba ofert odrzuconych:

- w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 0.                                                                                

  1. Wybór oferty:             

8.1. W Zadaniu częściowym nr I - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Kolanowskiej w m. Masów:

                                        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                                          „LARIX” Sp. z o. o.

                                          42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

Wartość zamówienia:       

Netto: 250.124,67 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i 67/100)

VAT 23% - 57.528,67 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i 67/100)

Brutto: 307.653,34 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i 34/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

8.2. W Zadaniu częściowym nr II - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Ogrodowej w m. Brynica:

                                           Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

                                          „LARIX” Sp. z o. o.

                                          42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

Wartość zamówienia:          

Netto: 303.888,66 zł (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 66/100)

VAT 23% - 69.894,39 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 39/100)

Brutto: 373.783,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 05/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

9.1. W Zadaniu częściowym nr I - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Kolanowskiej w m. Masów:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z/s. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 507,72 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 519,72 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z/s. 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 443,88 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 455,88 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Remonty Dróg Marcinków RDM Grzegorz Marcinków z/s. 49-332 Olszanka, Michałów 23, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 399,90 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 407,10 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna z/s. 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 562,26 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 574,26 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” z/s. 46-300 Olesno ul. Słowackiego 1/40, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 516,72 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 528,72 pkt.;

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka z/s. 45-129 Opole ul. Kępska 10, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 474,48 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 481,68 pkt.;

- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z/s. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13B, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 500,58 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 512,58 pkt.;

- oferta Nr 9 - złożona przez Wykonawcę – REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna z/s. 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 576,60 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 588,60 pkt.;

- oferta Nr 10 - złożona przez Wykonawcę – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z/s. 42-283 Boronów ul. Grabińska 8, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 541,92 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 553,92 pkt.

9.2. W Zadaniu częściowym nr II - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Ogrodowej w m. Brynica:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z/s. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 478,08 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 490,08 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z/s. 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 432,96 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 444,96 pkt.;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Remonty Dróg Marcinków RDM Grzegorz Marcinków z/s. 49-332 Olszanka, Michałów 23, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 398,88 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 406,08 pkt.;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna z/s. 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 539,64 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 551,64 pkt.;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 588,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 600,00 pkt.;

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” z/s. 46-300 Olesno ul. Słowackiego 1/40, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 500,94 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 512,94 pkt.;

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka z/s. 45-129 Opole ul. Kępska 10, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 467,46 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 7,20 pkt., razem 474,66 pkt.;

- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z/s. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13B, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 501,90 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 513,90 pkt.;

- oferta Nr 9 - złożona przez Wykonawcę – REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna z/s. 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 535,50 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 547,50 pkt.;

- oferta Nr 10 - złożona przez Wykonawcę – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z/s. 42-283 Boronów ul. Grabińska 8, w kryterium cena 98% oferta uzyskała – 516,96 pkt., w kryterium okres gwarancji 2% oferta uzyskała – 12,00 pkt., razem 528,96 pkt.

  12. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców).

12. Zawarcie umowy:

              Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

                                                                WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                     KRYSTIAN BALDY

PDFZP.271.4.B.2015 z dn. 01.07.2015r..pdf (531,75KB)