Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2010 r.

1. W sprawie ustalenia planu finansowego na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 1 z 2010 r..pdf (2,21MB)

2. W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 2 z 2010 r..pdf (226,49KB)

3. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 3 z 2010 r..pdf (326,16KB)

4. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumenatcji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 4 z 2010 r..pdf (191,34KB)

5. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 5 z 2010 r..pdf (229,04KB)

6. W sprawie powołania Komisji Przetargowej[ PDFZarządzenie Nr 6 z 2010 r..pdf (328,21KB)

7. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 7 z 2010 r..pdf (329,02KB)

8. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 8 z 2010 r..pdf (138,10KB)

9. W sprawie określenia stawek za dzierżawy nieruchomości gruntowychPDFZarządzenie Nr 9 z 2010 r..pdf (164,65KB)

10. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 10 z 2010 r..pdf (166,05KB)

11. W sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Wsi Dąbrówka ŁubniańskaPDFZarządzenie Nr 11 z 2010 r..pdf (135,56KB)

12. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 12 z 2010 r..pdf (345,77KB)

13. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 13 z 2010 r..pdf (314,05KB)

14. W sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2009 Wójta Gminy Łubniany z dnia 10.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Publicznym Przedszkolu w KępiePDFZarządzenie Nr 14 z 2010 r..pdf (163,74KB)

15. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 15 z 2010 r..pdf (2,03MB)

16. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 16 z 2010 r..pdf (612,38KB)

17. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie nr 17 z 2010 r..pdf (284,22KB)

18. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 18 z 2010 r..pdf (317,98KB)

19. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie nr 19 z 2010 r..pdf (318,18KB)

20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 20 z 2010 r..pdf (354,62KB)

21. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 21 z 2010 r..pdf (332,09KB)

22. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 22 z 2010 r..pdf (326,82KB)

23. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 23 z 2010 r..pdf (327,87KB)

24.PDFZarządzenie Nr 24 z 2010 r..pdf (229,03KB)

25. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2010 r..pdf (319,23KB)

26. W sprawie określenia adresów siedzib obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 26 z 2010 r..pdf (168,66KB)

27. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychPDFZarządzenie Nr 27 z 2010 r..pdf (363,57KB)

28. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 28 z 2010 r..pdf (2,25MB)

29. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 29 z 2010 r..pdf (186,91KB)

30. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 30 z 2010 r..pdf (302,32KB)

31. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednotsek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 31 A z 2010 r..pdf (326,25KB)

31 A. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 31 z 2010 r..pdf (373,01KB)

32. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.PDFZarządzenie Nr 32 z 2010 r..pdf (162,05KB)

33. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 33 z 2010 r..pdf (357,46KB)

34. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 34 z 2010 r..pdf (524,40KB)

35. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 35 z 2010 r..pdf (190,78KB)

36. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 36 z 2010 r..pdf (308,91KB)

37. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r. PDFZarządzenie Nr 37 z 2010 r..pdf (432,67KB)

38. W sprawie ustalenia operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.PDFZarządzenie Nr 38 z 2010 r..pdf (194,44KB)

39. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 39 z 2010 r..pdf (378,35KB)

40. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych podtopieniami powstałymi na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 40 z 2010 r..pdf (159,31KB)

41. W sprawie podziału rezerwy celowejPDFZarządzenie Nr 41 z 2010 r..pdf (306,74KB)

42. W sprawie utworzenia gminnego biura spisowegoPDFZarządzenie Nr 42 z 2010 r..pdf (143,95KB)

43. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 43 z 2010 r..pdf (281,13KB)

44. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 44 z 2010 r..pdf (564,03KB)

45. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 45 z 2010 r..pdf (158,75KB)

46. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 46 z 2010 r..pdf (312,20KB)

47. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 47 z 2010 r..pdf (314,69KB)

48. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2010 r..pdf (372,67KB)

49. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychPDFZarządzenie Nr 49 z 2010 r..pdf (1,90MB)

50. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 50 z 2010 r..pdf (341,95KB)

51. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 51 z 2010 r..pdf (242,25KB)

52. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 52 z 2010 r..pdf (2,87MB)

53. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2010 r..pdf (417,92KB)

54. W sprawie zmiany planu wydatków w budzecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 54 z 2010 r..pdf (513,41KB)

55. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczejPDFZarządzenie Nr 55 z 2010 r..pdf (157,53KB)

56. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 56 z 2010 r..pdf (325,16KB)

57.PDFZarządzenie Nr 57 z 2010 r..pdf (169,42KB)

58. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli

59. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2010 r..pdf (518,62KB)

60. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 60 z 2010 r..pdf (320,19KB)

61. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2010 r..pdf (271,51KB)

62. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręcznikówPDFZarządzenie Nr 62 z 2010 r..pdf (202,83KB)

63. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów  PDFZarządzenie Nr 63 z 2010 r..pdf (319,15KB)

64. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 64 z 2010 r..pdf (900,28KB)

65. W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 65/2003 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 65 z 2010 r..pdf (455,62KB)

66. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2010 r..pdf (318,86KB)

67. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.

68. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 68 z 2010 r..pdf (3,90MB)

69. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednosteksektora finansów publiczncych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 69 z 2010 r..pdf (513,68KB)

70. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 70 z 2010 r..pdf (134,55KB)

71. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 71 z 2010 r..pdf (325,07KB)

72. W sprawie powołania zespołu powypadkowegoPDFZarządzenie Nr 72 z 2010 r..pdf (149,73KB)

73. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2010 r..pdf (338,51KB)

74. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 29 września 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 74 z 2010 r..pdf (152,10KB)

75. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2010 r..pdf (427,07KB)

76. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 76 z 2010 r..pdf (323,91KB)

77. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 77 z 2010 r..pdf (804,31KB)

78. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 12 października 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 78 z 2010 r..pdf (117,37KB)

79. W sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Łubniany w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.PDFZarządzenie Nr 79 z 2010 r..pdf (209,76KB)

80.

81. W sprawie  zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2010 r..pdf (812,65KB)

82. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2011  PDFZarządzenie Nr 82 z 2010 r..pdf (393,76KB)

83. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 83 z 2010 r..pdf (3,54MB)

84. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 84 1 z 2010 r..pdf (125,20KB)

84/1. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 84 z 2010 r..pdf (406,72KB)

85. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 85 z 2010 r..pdf (1,07MB)

86. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 86 z 2010 r..pdf (234,06KB)

87. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 87 z 2010 r..pdf (417,32KB)

88. W sprawie podziału rezerwy ogólnej i celowej w budżecie gminy na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 88 2 z 2010 r..pdf (225,76KB)

88/2. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2010 r..pdf (312,57KB)

89. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 89 z 2010 r..pdf (535,78KB)

90. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 90 z 2010 r..pdf (247,33KB)

91. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 91 z 2010 r..pdf (126,49KB)

92. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 92 z 2010 r..pdf (386,15KB)

93. W sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 r. świętoPDFZarządzenie Nr 93 z 2010 r..pdf (128,03KB)

94. W sprawie utworzenia gminnego biura spisowegoPDFZarządzenie Nr 94 z 2010 r..pdf (152,40KB)

95. W sprawie przeprowadzenia konusltacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011PDFZarządzenie Nr 95 z 2010 r..pdf (414,87KB)

96. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 96 z 2010 r..pdf (415,90KB)

97. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 97 z 2010 r..pdf (187,38KB)

98. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 31.12.2010 r.PDFZarządzenie Nr 98 z 2010 r..pdf (219,37KB)

99. W sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łubniany i jednostkach organizacyjnych Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 99 z 2010 r..pdf (1,73MB)

100. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 100 z 2010 r..pdf (121,64KB)

101. W sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 101 z 2010 r..pdf (154,24KB)

102. W sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 102 z 2010 r..pdf (4,08MB)

103. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany w warunkach zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojnyPDFZarządzenie Nr 103 z 2010 r..pdf (179,86KB)