Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany  uchwały Nr  V/36/15 z dnia 23 lutego 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.

Przedmiotem zmian w planie są tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa symbolami:

1) R – teren użytków rolnych w rejonie ul. Polnej;

2) 6P,B,S,U – teren obiektów produkcji, budownictwa, składów, magazynów i usług.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46 – 024 Łubniany w terminie do dnia 20 kwietnia 2015r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy