Przejdź do treści strony WCAG

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany wybrany w I turze wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju w dniu 21 października 2018 r. Ślubowanie złożył w dniu 23 listopada 2018 r. zgodnie z Art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.)


tel.: 77 427 05 99