Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2015 r.

1.

2.

3.

4. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego PDFZarządzenie Nr 4 z 2015 r..pdf

5. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego PDFZarządzenie Nr 5 z 2015 r..pdf

6. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2015 roku PDFZarządzenie Nr 6 z 2015 r..pdf

7. W sprawie ustalenia planu przeprowadzenia służby przygotowawczej dla Młodszego referenta z Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 7 z 2015 r..pdf

8. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 8 z 2015 r..pdf

9. W sprawie wyborów sołtysów i składów rad sołeckich gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 9 z 2015 r..pdf

9.1.

9.2. W sprawie powołania Konisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 9.2 z 2015 r..pdf

10. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 10 z 2015 r..pdf

11. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 11 z 2015 r..pdf

12. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015”. PDFZarządzenie Nr 12 z 2015 r..pdf

13. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 13 z 2015 r..pdf

14. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZarządzenie Nr 14 z 2015 r..pdf

15. W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej miania komunalnego PDFZarządzenie Nr 15 z 2015 r..pdf

16.

17. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 17 z 2015 r..pdf

18. W sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kolanowice PDFZarządzenie Nr 18 z 2015 r..pdf

19. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 19 z 2015 r..pdf

20. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 20 z 2015 r..pdf

21. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 21 z 2015 r..pdf

22. W sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z aktów stanu cywilnego oraz dowodów osobistych PDFZarządzenie Nr 22 z 2015 r..pdf

23. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 23 z 2015 r..pdf

24.

25. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 25 z 2015 r..pdf

26.

27. W sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. XXII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza PDFZarządzenie Nr 27 z 2015 r..pdf

28. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 28 z 2015 r..pdf

29. sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 29 z 2015 r..pdf

30. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 30 z 2015 r..pdf

31. W w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 31 z 2015 r..pdf

32. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2015 roku PDFZarządzenie Nr 32 z 2015 r..pdf

33. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 33 z 2015 r..pdf

34. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 34 z 2015 r..pdf

35. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 35 z 2015 r..pdf

36. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PDFZarządzenie Nr 36 z 2015 r..pdf

37. W sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa PDFZarządzenie Nr 37 z 2015 r..pdf

38. W sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków PDFZarządzenie Nr 38 z 2015 r..pdf

39. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 39 z 2015 r..pdf

40. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych
z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 40 z 2015 r..pdf

41. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 41 z 2015 r..pdf

42. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej pracownika Referatu Organizacyjnego, Pani Katarzyny Kępa PDFZarządzenie Nr 42 z 2015 r..pdf

43.

44. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 44 z 2015 r..pdf

45. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 45 z 2015 r..pdf

46. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 46 z 2015 r..pdf

47. W w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 47 z 2015 r..pdf

48. W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 48 z 2015 r..pdf

49. W zmiany zarządzenia w sprawie składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej PDFZarządzenie Nr 49 z 2015 r..pdf

50. W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stałego regulaminu pracy gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej PDFZarządzenie Nr 50 z 2015 r..pdf

51.

52. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 52 z 2015 r..pdf

53. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 53 z 2015 r..pdf 

54.

55. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 55 z 2015 r..pdf

56. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 56 z 2015 r..pdf

57. W sprawie powołania Komisji do spraw przyznania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” PDFZarządzenie Nr 57 z 2015 r..pdf

58. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 58 z 2015 r..pdf

59. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 59 z 2015 r..pdf

60. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 60 z 2015 r..pdf

61. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych PDFZarządzenie Nr 61 z 2015 r..pdf

62.

63. Uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 63 z 2015 r..pdf

64. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kępie - działki nr 448/170 km 5 obręb Kępa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny PDFZarządzenie Nr 64 z 2015 r..pdf

65. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 65 z 2015 r..pdf

66.

67. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 67 z 2015 r..pdf

68. sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 68 z 2015 r..pdf

69. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 69 z 2015 r..pdf

70. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli PDFZarządzenie Nr 70 z 2015 r..pdf

71. W sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Powiatowego „Korony Żniwne” oraz powołania Komisji Konkursowej PDFZarządzenie Nr 71 z 2015 r..pdf

72. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 72 z 2015 r..pdf

72.1. W sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów PDFZarządzenie Nr 72.1 z 2015 r..pdf

73. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 73 z 2015 r..pdf

74.

75. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych PDFZarządzenie Nr 75 z 2015 r..pdf

76. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. PDFZarządzenie Nr 76 z 2015 r..pdf

77. W w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku PDFZarządzenie Nr 77 z 2015 r..pdf

78. W sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Łubnianach w dniu 10 sierpnia 2015 r. PDFZarządzenie Nr 78 z 2015 r..pdf

79. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 79 z 2015 r..pdf

80. W sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska PDFZarządzenie Nr 80 z 2015 r..pdf

81. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji ds. referendum PDFZarządzenie Nr 81 z 2015 r..pdf

82. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom  objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” PDFZarządzenie Nr 82 z 2015 r..pdf

83. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Powiatowego „Korony Żniwne” oraz powołania Komisji Konkursowej PDFZarządzenie Nr 83 z 2015 r..pdf

84. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 84 z 2015 r..pdf

85. W sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2015 r. PDFZarządzenie Nr 85 z 2015 r..pdf

86. W sprawie sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 86 z 2015 r..pdf

87.

88. W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej PDFZarządzenie Nr 88 z 2015 r..pdf

89. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji ds. referendum PDFZarządzenie Nr 89 z 2015 r..pdf

90. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 90 z 2015 r..pdf

91. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 91 z 2015 r..pdf

92. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 92 z 2015 r..pdf

93. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Jełowej - działki nr 1035/246 km 1 obręb Jełowa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny PDFZarządzenie Nr 93 z 2015 r..pdf

94. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 94 z 2015 r..pdf

95. W sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 95 z 2015 r..pdf

96. W sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Przedszkoli do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PDFZarządzenie Nr 96 z 2015 r..pdf

97. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 97 z 2015 r..pdf

98. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 98 z 2015 r..pdf

99. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 99 z 2015 r..pdf

100. W sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego realizowanego w ramach gry decyzyjnej pk. Obronność -15 PDFZarządzenie Nr 100 z 2015 r..pdf

101.

102. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. PDFZarządzenie Nr 102 z 2015 r..pdf

103. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. PDFZarządzenie Nr 103 z 2015 r..pdf

104. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 104 z 2015 r..pdf

105. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 105 z 2015 r..pdf

106. W sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 106 z 2015 r..pdf

107. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 107 z 2015 r..pdf

108. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 108 z 2015 r..pdf

109. W sprawie sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 109 z 2015 r..pdf

110. W sprawie sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 110 z 2015 r..pdf

111.

112. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 PDFZarządzenie Nr 112 z 2015 r..pdf

113.

114. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2010 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Łubniany, zmienionego Zarządzeniem nr 97/2014 z dnia 6 października 2014 r. PDFZarządzenie Nr 114 z 2015 r..pdf

115. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2016 r. PDFZarządzenie Nr 115 z 2015 r..pdf

116.

117. W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 117 z 2015 r..pdf

118. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 118 z 2015 r..pdf

119.

120. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 120 z 2015 r ..pdf

121.

122. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 122 z 2015 r..pdf

123. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 123 z 2015 r..pdf

124. W sprawie sprawie zmiany zarządzenia Nr 41 /2009 Wójta Gminy Łubniany z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Kępie PDFZarządzenie Nr 124 z 2015 r..pdf

125. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2016 r. PDFZarządzenie Nr 125 z 2015 r..pdf

126. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 126 z 2015 r..pdf

127.

128. W sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego i dokonania inwentaryzacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych PDFZarządzenie Nr 128 z 2015 r..pdf