Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2015 r.

1.

2.

3.

4. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego PDFZarządzenie Nr 4 z 2015 r..pdf (29,31KB)

5. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego PDFZarządzenie Nr 5 z 2015 r..pdf (25,59KB)

6. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2015 roku PDFZarządzenie Nr 6 z 2015 r..pdf (22,97KB)

7. W sprawie ustalenia planu przeprowadzenia służby przygotowawczej dla Młodszego referenta z Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 7 z 2015 r..pdf (184,69KB)

8. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 8 z 2015 r..pdf (29,02KB)

9. W sprawie wyborów sołtysów i składów rad sołeckich gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 9 z 2015 r..pdf (237,82KB)

9.1.

9.2. W sprawie powołania Konisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 9.2 z 2015 r..pdf (166,91KB)

10. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 10 z 2015 r..pdf (35,39KB)

11. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 11 z 2015 r..pdf (204,66KB)

12. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015”. PDFZarządzenie Nr 12 z 2015 r..pdf (80,69KB)

13. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 13 z 2015 r..pdf (29,20KB)

14. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZarządzenie Nr 14 z 2015 r..pdf (218,25KB)

15. W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej miania komunalnego PDFZarządzenie Nr 15 z 2015 r..pdf (140,06KB)

16.

17. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 17 z 2015 r..pdf (181,04KB)

18. W sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kolanowice PDFZarządzenie Nr 18 z 2015 r..pdf (169,46KB)

19. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 19 z 2015 r..pdf (43,52KB)

20. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 20 z 2015 r..pdf (276,80KB)

21. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 21 z 2015 r..pdf (180,23KB)

22. W sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z aktów stanu cywilnego oraz dowodów osobistych PDFZarządzenie Nr 22 z 2015 r..pdf (29,85KB)

23. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 23 z 2015 r..pdf (275,48KB)

24.

25. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 25 z 2015 r..pdf (283,49KB)

26.

27. W sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. XXII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza PDFZarządzenie Nr 27 z 2015 r..pdf (106,96KB)

28. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 28 z 2015 r..pdf (96,34KB)

29. sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 29 z 2015 r..pdf (124,91KB)

30. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 30 z 2015 r..pdf (278,83KB)

31. W w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 31 z 2015 r..pdf (180,80KB)

32. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2015 roku PDFZarządzenie Nr 32 z 2015 r..pdf (163,10KB)

33. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 33 z 2015 r..pdf (146,60KB)

34. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 34 z 2015 r..pdf (282,75KB)

35. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZarządzenie Nr 35 z 2015 r..pdf (207,60KB)

36. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PDFZarządzenie Nr 36 z 2015 r..pdf (215,32KB)

37. W sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa PDFZarządzenie Nr 37 z 2015 r..pdf (275,74KB)

38. W sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków PDFZarządzenie Nr 38 z 2015 r..pdf (313,64KB)

39. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 39 z 2015 r..pdf (223,14KB)

40. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych
z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 40 z 2015 r..pdf (279,68KB)

41. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 41 z 2015 r..pdf (95,97KB)

42. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej pracownika Referatu Organizacyjnego, Pani Katarzyny Kępa PDFZarządzenie Nr 42 z 2015 r..pdf (185,56KB)

43.

44. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 44 z 2015 r..pdf (176,17KB)

45. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 45 z 2015 r..pdf (210,61KB)

46. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 46 z 2015 r..pdf (210,00KB)

47. W w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 47 z 2015 r..pdf (267,78KB)

48. W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 48 z 2015 r..pdf (210,66KB)

49. W zmiany zarządzenia w sprawie składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej PDFZarządzenie Nr 49 z 2015 r..pdf (170,11KB)

50. W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stałego regulaminu pracy gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej PDFZarządzenie Nr 50 z 2015 r..pdf (169,23KB)

51.

52. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 52 z 2015 r..pdf (269,17KB)

53. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 53 z 2015 r..pdf (125,12KB) 

54.

55. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 55 z 2015 r..pdf (182,49KB)

56. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 56 z 2015 r..pdf (96,92KB)

57. W sprawie powołania Komisji do spraw przyznania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” PDFZarządzenie Nr 57 z 2015 r..pdf (28,24KB)

58. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 58 z 2015 r..pdf (208,67KB)

59. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 59 z 2015 r..pdf (293,03KB)

60. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 60 z 2015 r..pdf (212,25KB)

61. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych PDFZarządzenie Nr 61 z 2015 r..pdf (220,43KB)

62.

63. Uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 63 z 2015 r..pdf (205,61KB)

64. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kępie - działki nr 448/170 km 5 obręb Kępa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny PDFZarządzenie Nr 64 z 2015 r..pdf (220,45KB)

65. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 65 z 2015 r..pdf (276,04KB)

66.

67. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 67 z 2015 r..pdf (96,39KB)

68. sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 68 z 2015 r..pdf (98,20KB)

69. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 69 z 2015 r..pdf (268,51KB)

70. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli PDFZarządzenie Nr 70 z 2015 r..pdf (28,13KB)

71. W sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Powiatowego „Korony Żniwne” oraz powołania Komisji Konkursowej PDFZarządzenie Nr 71 z 2015 r..pdf (98,71KB)

72. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFZarządzenie Nr 72 z 2015 r..pdf (171,20KB)

72.1. W sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów PDFZarządzenie Nr 72.1 z 2015 r..pdf (318,59KB)

73. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 73 z 2015 r..pdf (280,51KB)

74.

75. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych PDFZarządzenie Nr 75 z 2015 r..pdf (219,74KB)

76. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. PDFZarządzenie Nr 76 z 2015 r..pdf (171,23KB)

77. W w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku PDFZarządzenie Nr 77 z 2015 r..pdf (151,26KB)

78. W sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Łubnianach w dniu 10 sierpnia 2015 r. PDFZarządzenie Nr 78 z 2015 r..pdf (91,83KB)

79. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 79 z 2015 r..pdf (29,66KB)

80. W sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska PDFZarządzenie Nr 80 z 2015 r..pdf (316,81KB)

81. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji ds. referendum PDFZarządzenie Nr 81 z 2015 r..pdf (210,65KB)

82. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom  objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” PDFZarządzenie Nr 82 z 2015 r..pdf (28,99KB)

83. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Powiatowego „Korony Żniwne” oraz powołania Komisji Konkursowej PDFZarządzenie Nr 83 z 2015 r..pdf (213,24KB)

84. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 84 z 2015 r..pdf (29,61KB)

85. W sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2015 r. PDFZarządzenie Nr 85 z 2015 r..pdf (268,68KB)

86. W sprawie sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 86 z 2015 r..pdf (260,21KB)

87.

88. W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej PDFZarządzenie Nr 88 z 2015 r..pdf (26,47KB)

89. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji ds. referendum PDFZarządzenie Nr 89 z 2015 r..pdf (211,87KB)

90. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 90 z 2015 r..pdf (215,71KB)

91. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 91 z 2015 r..pdf (95,80KB)

92. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 92 z 2015 r..pdf (29,37KB)

93. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Jełowej - działki nr 1035/246 km 1 obręb Jełowa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny PDFZarządzenie Nr 93 z 2015 r..pdf (218,87KB)

94. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 94 z 2015 r..pdf (238,04KB)

95. W sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 95 z 2015 r..pdf (173,17KB)

96. W sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Przedszkoli do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PDFZarządzenie Nr 96 z 2015 r..pdf (25,62KB)

97. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 97 z 2015 r..pdf (212,56KB)

98. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 98 z 2015 r..pdf (212,12KB)

99. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 99 z 2015 r..pdf (314,96KB)

100. W sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego realizowanego w ramach gry decyzyjnej pk. Obronność -15 PDFZarządzenie Nr 100 z 2015 r..pdf (132,16KB)

101.

102. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. PDFZarządzenie Nr 102 z 2015 r..pdf (232,18KB)

103. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. PDFZarządzenie Nr 103 z 2015 r..pdf (214,36KB)

104. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 104 z 2015 r..pdf (211,44KB)

105. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZarządzenie Nr 105 z 2015 r..pdf (208,73KB)

106. W sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 106 z 2015 r..pdf (89,90KB)

107. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 107 z 2015 r..pdf (96,76KB)

108. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 108 z 2015 r..pdf (29,64KB)

109. W sprawie sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 109 z 2015 r..pdf (284,12KB)

110. W sprawie sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 110 z 2015 r..pdf (284,79KB)

111.

112. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 PDFZarządzenie Nr 112 z 2015 r..pdf (176,20KB)

113.

114. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2010 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Łubniany, zmienionego Zarządzeniem nr 97/2014 z dnia 6 października 2014 r. PDFZarządzenie Nr 114 z 2015 r..pdf (222,88KB)

115. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2016 r. PDFZarządzenie Nr 115 z 2015 r..pdf (211,73KB)

116.

117. W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 117 z 2015 r..pdf (464,13KB)

118. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 118 z 2015 r..pdf (292,50KB)

119.

120. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 120 z 2015 r ..pdf (218,33KB)

121.

122. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 122 z 2015 r..pdf (279,08KB)

123. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 123 z 2015 r..pdf (276,37KB)

124. W sprawie sprawie zmiany zarządzenia Nr 41 /2009 Wójta Gminy Łubniany z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Kępie PDFZarządzenie Nr 124 z 2015 r..pdf (28,72KB)

125. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2016 r. PDFZarządzenie Nr 125 z 2015 r..pdf (221,66KB)

126. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 126 z 2015 r..pdf (275,41KB)

127.

128. W sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego i dokonania inwentaryzacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych PDFZarządzenie Nr 128 z 2015 r..pdf (25,49KB)