Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych...

                                                                                              Łubniany, dnia 16 grudnia 2014 r.

 

RO.524.1.2014

 

Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

na realizację zadań Gminy Łubniany w 2015 r.

 

       Zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Nr XLII/292/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

  1. o dotację na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Łubniany zrzeszonym w GZLZS w amatorskich rozgrywkach sportowych piłki nożnej, zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek oraz szkoleniu młodzieży w tym zakresie wystąpiło Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości 185 000,00 zł;
  2. o dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych, usprawnianiu  do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rehabilitację  oraz udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji oraz obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem wystąpił Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 187 000,00 zł.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany w dniu 16.12.2014 r.

                                                                                                               Wójt Gminy Łubniany

                                                                                                                    Krystian Baldy