Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018

 • Uchwała Nr XLIII/301/18

  Z dnia 29 października 2018 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 • Uchwała Nr XLIII/300/18

  Z dnia 29 października 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r.

 • Uchwała Nr XLIII/299/18

  Z dnia 29 października 2018 r.
  w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • Uchwała Nr XLIII/298/18

  Z dnia 29 października 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

 • Uchwała Nr XLII/296/18

  Z dnia 24 września 2018 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XLII/295/18

  Z dnia 24 września 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XLII/294/18

  Z dnia 24 września 2018 r.
  w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”

 • Uchwała Nr XLII/293/18

  Z dnia 24 września 2018 r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • Uchwała Nr XLII/292/18

  Z dnia 24 września 2018 r.
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

 • Uchwała Nr XLI/290/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w miejscowości Kępa

 • Uchwała Nr XLI/289/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XLI/288/18

  z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych