Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Wykaz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łubniany

 

Lp.


Tytuł planu miejscowego
 

Numer i data uchwalenia

Dziennik Urzędowy
Woj. Opolskiego

1.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (cała gmina)

VII/35/95
z dnia 23 czerwca 1995 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 9
z dnia 19 kwietnia 1996 r.
poz. 43

2.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Luboszyce

XII/61/99
z dnia 30 grudnia 1999 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 11
z dnia 8 lutego 2000 r.
poz. 44

3.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Kolanowice, Brynica, Biadacz, Dąbrówka Łubniańska, Masów (częściowo zmieniony)

XII/62/99
z dnia 30 grudnia 1999 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 11
z dnia 8 lutego 2000 r.
poz. 45

4.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Luboszyce

XVIII/88/00
z dnia 4 grudnia 2000 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 78
z dnia 29 grudnia 2000 r.
poz. 401

5.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Luboszyce

XVIII/89/00
z dnia 4 grudnia 2000 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 78
z dnia 29 grudnia 2000 r.
poz. 402

6.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Brynica, Jełowa, Kolanowice, Masów
(częściowo zmieniony)

XXIII/111/01
z dnia 20 sierpnia 2001 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 80
z dnia 14 września 2001 r.
poz. 653

7.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi: Biadacz, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany (częściowo zmieniony)

XXIV/116/01
z dnia 22 października 2001 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 115
z dnia 3 grudnia 2001 r.
poz. 993

8.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi: Luboszyce, Biadacz, Masów
(częściowo zmieniony)

VIII/46/03
z dnia 6 października 2003 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 102
z dnia 12 grudnia 2003 r.
poz. 1938

9.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi: Łubniany, Brynica, Dąbrówka Łubniańska (częściowo zmieniony)

VIII/47/03
z dnia 6 października 2003 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 110
z dnia 30 grudnia 2003 r.
poz. 2320

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Kolanowice XXVII/163/06
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
Dz. U. Woj. Opolskiego
11.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Kolanowice

XXVIII/178/06
z dnia 26 czerwca 2006 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 52
z dnia 7 sierpnia 2006 r.
poz. 1642

12.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na obszarze wsi Jełowa, Kolanowice, Brynica (częściowo zmieniony)

XXIX/184/06
z dnia 24 lipca 2006 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
Nr 61
z dnia 8 września 2006 r.
poz. 1946

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa (częściowo zmieniony)

XII/86/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
poz. 342

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża kruszywa naturalnego "Biadacz"
w Biadaczu

IV/27/15
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 11 lutego 2015 r.
poz. 308

15. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

XI/71/15
z dnia 26 października 2015 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
poz. 2509

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów

XVI/113/16
z dnia 30 maja 2016 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 8 czerwca 2016 r.
poz. 1245

(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.VI.743.41.2016.KB
z dnia 1 lipca 2016 r.)

17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska

XXII/137/16
z dnia 27 października 2016 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
poz. 2418

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa (częściowo zmieniony)

XXIV/155/16
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.
poz 2884

(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.31.2016.KB
z dnia 18 stycznia 2017 r.)

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staropolskiej

XXXI/211/17
z dnia 30 października 2017 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 10 listopada 2017 r.
poz. 2794 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.107.2017.MK
z dnia 29 listopada 2017 r.)

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice VI/32/19
z dnia 25 marca 2019 r.
Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia z dnia 3 kwietnia 2019 r.
poz. 1219

(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.25.2019.MW
dnia 29 kwietnia 2019 r.)
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

XIV/89/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
poz. 3692

(Rozstrzygnięcie nadzorcze
nr IN.I.743.112.2019.KD
z dnia 2 stycznia 2020 r.)

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej
w Luboszycach

XXXVI/262/21
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dz. U. Woj. Opolskiego
z dnia 23 grudnia 2021 r.
poz. 3455
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie XLVIII/326/22
z dnia
17 października
2022 r. 
Dz. U. Woj. Opolskiego 19 października 2022 r.,
poz. 2831
 
Zobacz plany miejscowe w Systemie Informacji Przestrzennej włączając zakładkę "Zagospodarowanie przestrzenne": www.lubniany.e-mapa.net