Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany zostało przyjęte przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr XLII/294/14 z dnia 29 października 2014 roku.

Dokument ten określa kierunki polityki przestrzennej gminy. Nie stanowi on aktu prawa miejscowego, tak jak ma to miejsce w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy Studium mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych. 

 

S_kierunki_rysunek.jpeg

 

Uchwała Rady Gminy Łubniany nr XLII/294/14 z dnia 29 października 2014 r. (.pdf) 

Część tekstowa:
Tekst studium - Informacje wstępne (.pdf) 
Tekst studium - Uwarunkowania rozwoju gminy (.pdf)
Tekst studium - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna gminy (.pdf)

Część graficzna: 
Rysunek studium - Uwarunkowania rozwoju gminy (.pdf)
Rysunek studium - Kierunki zagospodarowania przestrzennego (.pdf) 

 

Zobacz Studium w Systemie Informacji Przestrzennej włączając zakładkę "Zagospodarowanie przestrzenne": www.lubniany.e-mapa.net

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2014
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  02-12-2014 15:09
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  30-04-2020 14:31
  przez: Emilia Twardowska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 5932
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl