Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...

                                                                                      Łubniany, dnia 16 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego

„w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany do zapoznania się z projektem ww. Programu oraz do zgłaszania pisemnych uwag i opinii na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro , pok. 18 – Sekretariat Urzędu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.10.2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2014 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w terminie od 16.10.2014 r. do 27.10.2014 r.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Łubniany

                                                                                                                 Krystian Baldy