Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 207171-2014 z dnia 01.10.2014r. wraz z załącznikami:
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 207171-2014 z dn. 01.10.2014r..pdf (508,10KB) 
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 102663 O - ulicy Polnej w m. Brynica.pdf (565,68KB) 
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc (52,50KB)
DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Przebudowa ulicy polnej w m. Brynica.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc (34,50KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc (34,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc (28,00KB)
DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.doc (39,00KB)
PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.pdf (242,06KB)
PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.pdf (2,31MB)
PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna - Przebudowa ulicy Polnej w m. Brynica.pdf (1,08MB)
RARZałącznik nr 12 - dokumentacja techniczna - Przebyudowa ulicy Polnej w m. Brynica.rar (4,60MB)