Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

                                                                                         Łubniany, dnia 1 września 2014 r.

 

RO.526.1.2014

 

OGŁOSZENIE

 

 

                 Na podstawie Art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego Fundacji Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp.. Uwagi dotyczące oferty składać można w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej gminy drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub mailem na adres: bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, pokój 18.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                          Krystian Baldy

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy od dnia 01.09.2014 r. do dnia……………….