Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 163733-2014 z dnia 29.07.2014r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 163733-2014 z dn. 29.07.2014r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Dostawa samochodu OSP Łubniany.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz usług - Dostawa samochodu OSP.doc

DOCZałącznik nr 6 - Szczegółowy opis parametrów techniczno - użytkowych - Dostawa samochodu OSP.doc

PDFZałącznik nr 7 - formularz Umowy - Dostawa samochodu OSP.pdf

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Dostawa samochodu OSP.doc

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo ZP.271.OSP.1.A.2014 - Odpowiedź na zapytania do SIWZ I.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  29-07-2014 09:22
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  05-08-2014 10:16
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 4244
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl