Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 134227-2014 z dnia 24.06.2014r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 134227-2014 z dn. 24.06.2014r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.pdf

DOCZałącznik nr 11 - Kosztorys ofertowy - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.doc

RARZałącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna - Kanalizacja Masów, Kolanowice etap II.rar

RARZałącznik nr 13A - Dokumentacja techniczna cz. I - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.rar

RARZałącznik nr 13B - Dokumentacja techniczna cz. II - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.rar

RARZałącznik nr 13C - Dokumentacja techniczna cz. III - Budowa kanalizacji Masów, Kolanowice - etap II.rar

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.4.A.2014 - Odpowiedź na zapytanie do SIWZ I.pdf