Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102 655 O ul. Ks. Klimasa wraz z przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi w miejscowości Brynica"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102 655 O ul. Ks. Klimasa wraz z przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi w miejscowości Brynica", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 112751-2014 z dnia 26.05.2014r. wraz z załącznikami:
_PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 112751-2014 z dn. 26.05.2014._pdf
 

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.doc

PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 10 A - Przedmiar robót - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 10 B - Przedmiar robót - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 11 A - Specyfikacja techniczna - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica - nawierzchnia.pdf

PDFZałącznik nr 11 B - Specyfikacja techniczna - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica - most.pdf

RARZałącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - ul. Ks. Klimasa w m. Brynica - MOST.rar

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.3.A.2014 - Odpowiedź na zapytanie do SIWZ I.pdf