Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe - 2014 rok

Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki:

 1. Rejestr wyborców
 2. Spis wyborców
 3. Udostępnienie spisu wyborców
 4. UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW w Urzędzie Gminy Łubniany
 5. Godziny głosowania
 6. Kto może brać udział w głosowaniu
 7. Głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
 8. Warunki udziału w głosowaniu
 9. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
 10. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
 11. DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
 12. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin i miast niebędących miastami na prawach powiatu PDFWzór (69,49KB)
 13. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad powiatów PDFWzór (63,37KB)
 14. Informacja o sposobie głosowani oraz warunkach ważności głosu w wyborach do sejmików województw PDFWzór (63,57KB)
 15. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast PDFWzór (61,94KB)
 16. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza, prezydenta miasta PDFWzór (62,41KB)

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych:

 1. Głosowanie korespondencyjne
 2. Głosowanie przez pełnomocnika
 3. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
 4. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
 6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Komunikaty Komisarza Wyborczego:

DOCKomunika KW w Opolu I - zgłaszanie kandydatów do TKW.doc (30,50KB),
- DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia o utworzeniu KW.doc (27,00KB),
- DOCXKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia.docx; liczba mieszkańców po gminach.docx (19,96KB).


 • Uchwała Nr XXXIX/279/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łubniany do stanu faktycznego PDFUchwała Nr XXXIX 279 14.pdf (181,37KB)
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 14 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.   PDFObwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obwodów głosowania.pdf (31,56KB)
 • Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Łubniany z dnia 16 października 2014 r. sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. DOCZarzadzenie Nr 102 z 2014r..doc (22,50KB)
 • Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Łubniany z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. DOCZarządzenie Nr 103 z 2014r..doc (35,00KB)
 • Komunikat GKW w Łubnianach z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Łubniany zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione zostali poinformowani telefonicznie o dacie i godzinie losowania. Jeden z przedstawicieli był obecny podczas losowania numerów list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Łubniany. PDFKomunikat GKW w Łubnianach - wylosowane numery list kandydatów.pdf (26,63KB) 
 • Obwieszczenie GKW w Łubnianach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Łubniany w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. PDFObwieszczenie GKW - zarejestrowane listy kandydatów na radnych.pdf (39,78KB)
 • Obwieszczenie GKW w Łubnianach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Łubniany w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. PDFObwieszczenie GKW - zarejestrowani kandydaci na wójta.pdf (41,86KB)
 • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. PDFObwieszczenieListyKandydatow.pdf (449,20KB)
 • Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. PDFSkłady obwodowych komisji wyborczych.pdf (37,03KB)