Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  23 / 2014

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Wyznacza się na obszarze Gminy Łubniany następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w poszczególnych sołectwach:

 1. Kępa:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Opolskiej (obok piekarni);
 • tablica ogłoszeń przy ul. Luboszyckiej (obok przystanku nr 1);
 • tablica ogłoszeń przy ul. Luboszyckiej (obok przystanku nr 2).
 1. Luboszyce:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Kościelnej;
 • tablica ogłoszeń przy ul. Opolskiej (obok przystanku);
 • tablica ogłoszeń przy ul. Opolskiej (obok sklepu „Grosik”).
 1. Biadacz:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Szerokiej (obok gimnazjum);
 • tablica ogłoszeń przy ul. Szerokiej (obok przystanku).
 1. Kolanowice:
 • tablica ogłoszeń na skrzyżowaniu ulic – Powstańców Śląskich i Prosta.
 1. Masów:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Opolskiej (obok sklepu).
 1. Łubniany:
 • słup ogłoszeniowy przy ul. Opolskiej (obok kościoła);
 • słup ogłoszeniowy przy ul. Opolskiej (obok ośrodka kultury);
 • tablica ogłoszeń (budynek urzędu gminy).
 1. Dąbrówka Łubniańska:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Oleskiej (obok baru);
 • tablica ogłoszeń przy ul. Leśnej (za kapliczką przydrożną).
 1. Jełowa:
 • słup ogłoszeniowy na skrzyżowaniu ulic – Opolskiej i Dworcowej;
 • słup ogłoszeniowy przy ul. Wolności (obok OSP).
 1. Grabie:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Wiejskiej (obok przystanku).
 1. Kobylno:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Wiejskiej (przy świetlicy wiejskiej).
 1. Brynica:
 • tablica ogłoszeń przy ul. Powstańców Śląskich (obok OSP);
 • tablica ogłoszeń przy ul. Powstańców Śląskich (obok kościoła);
 • tablica ogłoszeń na Placu Arnstein.

§ 2

Wykonanie powierzam pełnomocnikowi ds. wyborów – urzędnikowi wyborczemu.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 27 / 2010 z dnia 23.04.2010.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie internetowej Gminy Łubniany.

 

Wójt

 

    Krystian Baldy