Przejdź do treści strony WCAG

Informacja w sprawie ustawy o języku migowym

Termin: 17.01.2019, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

  1. Określenie zakresu działania Komisji.
  2. Propozycje do planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej na 2019 r.
  3. Propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.
  4. Zmiana Uchwały Nr XXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.
  5. Porozumienie z Gminą Dobrzeń wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  6. Sprawy bieżące.