Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 27.01.2014 r.

                                                                                            Łubniany, dnia 15 stycznia 2014 r.

 

BORG/10-14

 

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

 

                                                                               ……………………………………

 

Na podstawie Art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.)  zwołuję w dniu 27 stycznia 2014 r. o godz.14.00 trzydzieste czwarte posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

    

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/237/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2014 rok.
  8. Wolne wnioski
  • Materiały dotyczące punktu 6 i 7 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.)                                                                                                                             

 

  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

                                                                                             

  Albert Wiench