Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2014 r.

1.

2.

3. W sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 3 z 2014 r..doc

4. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowegoDOCZarządzenie Nr 4 z 2014 r..doc

5. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.   DOCZarządzenie Nr 5 z 2014 r..doc

6. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju ul. Sienkiewicza 8DOCZarządzenie Nr 6 z 2014 r. .doc

7. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Pana Marcina Świentka DOCZarządzenie Nr 7 z 2014 r..doc

8. W sprawie powołania komisji mediacyjnej  do szacowania szkód  łowieckich w uprawie kukurydzy na ziarno DOCZarządzenie Nr 8 z 2014 r.doc

9. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2014 roku.  DOCZarządzenieNr 9 z 2014 r..doc

10. W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 10 z 2014 r..doc DOCZał. nr 2 do Zarządzenia Nr 10 z 2014 r..doc

11.   W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości   przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 11 z 2014 r..doc

12.   W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 12 z 2014 r..doc

13.  W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejDOCZarządzenie Nr 13 z 2014 r..doc

14. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.RTFZarządzenie Nr 14 z 2014 r. .rtf

15.

16. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej DOCZarządzenie Nr 16 z 2014 r..doc DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 16 z 2014 r..doc

17. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej DOCZarządzenie Nr 17 z 2014 r..doc

18.

19. W sprawie podziału rezerwy  celowej na realizację zadań publicznych  w ramach inicjatywy lokalnej  w budżecie gminy  na 2014 r. DOCXZarządzenie Nr 19 z 2014 r..docx

20. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2014 roku. DOCZarządzenie Nr 20 z 2014 r..doc

21. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 21 z 2014 r..doc

22. W sprawie podziału rezerwy  celowej na realizację zadań publicznych  w ramach inicjatywy lokalnej  w budżecie gminy  na 2014 r. DOCXZarządzenie Nr 22 z 2014 r.docx

23. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.DOCZarzadzenie Nr 23 z 2014 r..doc

24. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej. DOCZarządzenie Nr 24 z 2014 r..doc

25.

26. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 26 z 2014 r.doc

27. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie 27-2014.pdf

28. W sprawie zatwierdzenia konkursu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej DOCZarządzenie Nr 28 z 2014 r..doc

29. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 29 z 2014 r.doc

30. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. RTFZarządzenie Nr 30 z 2014 r..rtf

31.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  DOCZarządzenie Nr 31 z 2014 r..doc

32. W sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego DOCZarządzenie Nr 32 z 2014 r.doc

33.

34.

35. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej DOCZarządzenie Nr 35 z 2014 r. .doc

36. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.DOCZarządzenie Nr 36 z 2014 r.doc

37.W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej przy ul. Wolności 15 ,46-024 Jełowa DOCXZarządzenie Nr 37 z 2014 r..docx

38. W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 38 z 2014 r..doc DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 z 2014 r..doc

39. W sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie gminy na 2014 r. DOCXZarządzenie Nr 39 z 2014 r..docx

40. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 40 z 2014.doc

41. W sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego  zarządu do  nieruchomości  DOCZarządzenie Nr 41 z 2014 r.doc

42. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie 42-2014.pdf

43. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 43 z 2014 r..doc

44. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzsykaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terutorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. RTFZarządzenie Nr 44 z 2014 r.rtf

45. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu „Dąbrówka” z siedzibą w Dąbrówce Łubiańskiej ul. Kosowce 7, 46-024 Łubniany DOCZarządzenie Nr 45 z 2014 r.doc

46. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. DOCZarządzenieNr 46 z 2014 r..doc

47.

48. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku DOCZarządzenie Nr 48 z 2014 r.doc

49. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 49 z 2014 r..doc

50.

51. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 51 z 2014 r..doc

52. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bez przetargowym  DOCZarządzenie Nr 52 z 2014 r..doc

53.W sprawie  zmiany  planu  dochodów  i wydatków  związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem  dotacji  przekazanych  z budżetu państwa ,z budżetów innych  jednostek  samorządu  terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rDOCZarządzenie nr 53 z 2014r.doc

54. W sprawie zmiany stałego regulaminu pracy komisji przetargowych przy Urzędzie Gminy w Łubnianach ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany Nr 32a/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. oraz zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy łubniany Nr 95a/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. PDFZarządzenie Nr 54 z 2014 r.pdf

55. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie 55-2014.pdf

56.

57. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy ul. Powstańców Śl. 47, 46-024 Brynica DOCXZarządzenie Nr 57 z 2014 r..docx

58. W sprawie powołania Komisji do spraw przyznania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” DOCZarządzenie Nr 58 z 2014 r..doc

59. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 59 z 2014 r..doc

60. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie 60-2014.pdf

61.

62.

63. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PDFZarządzenie Nr 63 z 2014 r .pdf PDFZałącznik do Zarządzenia nr 63 z 2014 r.pdf

64. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. DOCZarządzenie Nr 64 z 2014 r..doc

65. W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 65 z 2014 r..doc

66.

67. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 67 z 2014 r..doc

68. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 68 z 2014 r.pdf

69. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 69 z 2014 r.pdf

70. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli DOCZarządzenie Nr 70 z 2014 r..doc

71. W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 71 z 2014 r..doc DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71 z 2014 r..doc

72.

73. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014” DOCZarządzenie Nr 73 z 2014 r..doc

74. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 74 z 2014 r.doc

75. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. DOCZarządzenie Nr 75 z 2014 r.doc

76.

77. W sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej DOCZarządzenie Nr 77 z 2014 r..doc

78. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 78 z 2014 r..doc

79. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2014 r. PDFZarządzenie nr 79 z 2014 r.pdf

80. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie nr 80 z 2014 r .doc DOCZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 80.doc

81. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom  objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” DOCZarządzenie Nr 81 z 2014 r.doc

82. W sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2014 r. DOCZarządzenie Nr 82 z 2014 r..doc

82.1 W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. PDFZarządzenie Nr 82.1 z 2014 r..pdf

83. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZarzadzenie_83_2014.pdf

84. W sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Łubniany Fabryką Dobra" DOCZarządzenie Nr 84 z 2014 r..doc

85.

86. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 86 z 2014 r..doc

87.

88. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownego wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PDFZarządzenie Nr 88 z 2014 r..pdf

89. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu DOCZarządzenie Nr 89 z 2014 r..doc

90. W sprawie ustalenia planu przeprowadzenia służby przygotowawczej  dla Młodszego referenta z Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany DOCZarządzenie Nr 90 z 2014 r..doc

91. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 91 z 2014 r..doc

92. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednsostek sektora finansów publicznych na 2014 r. PDFZarządzenie Nr 92 z 2014 r..pdf

93. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzanie Nr 93 z 2014 r..pdf

94.

95.

96. W sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku nieobecności PDFZarządzenie Nr 96 z 2014 r..pdf

97. W sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 97 z 2014 r..pdf

98. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach DOCZarządzenie Nr 98 z 2014.doc DOCZał. Nr 1 do Zarządzenie Nr 98 z 2014 r..doc

99. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskiwaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. PDFZarządzenie Nr 99 z 204 r.

100. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubnianiany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PDFZarządzenie Nr 100 z 2014 r.

101. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany DOCZarządzenie nr 101 z 2014 r..doc

102. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. DOCZarzadzenie Nr 102 z 2014r..doc

103. W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. DOCZarządzenie Nr 103 z 2014r..doc

104. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu „ Dąbrówka” z siedzibą w Dąbrówce Łubiańskiej ul. Kosowce 7, 46-024 Łubniany DOCZarządzenie Nr 104 z 2014r..doc

105. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie Nr 105 z 2014 r..doc

106. W sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. XXI Regionalny Konkurs Literacki "Ze Śląskiem na Ty" PDFZarządzenie Nr 106 z 2014 r.

107. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy DOCZarządzenie nr 107 z 2014 r.

108.

109. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskiwaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. PDFZarządzenie Nr 109 z 2014 r.

110. 

111. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2015 r. PDFZarządzenie Nr 111 z 2014 r.

112. W sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej PDFZarządzenie Nr 112 z 2014 r.

113. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZarządzenie Nr 113 z 2014 r.

114. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskiwaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. PDFZarządzenie Nr 114 z 2014 r.

115. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeporwadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej prawcowanika Referatu Organizacyjnego, Pana Michała Mosznera PDFZarządzenie Nr 115 z 2014 r.

116. W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 116 z 2014 r.

117. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskiwaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. PDFZarządzenie Nr 117 z 2014 r.

118.

119. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2014 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 119 z 2014 r.

120. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2014 Wójta Gminy Łubniany z dnia 03 października 2014r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności PDFZarządzenie Nr 120 z 2014 r.

121. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2015 r. PDFZarządzenie Nr 121 z 2014 r..pdf

122. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat  w drodze bez przetargowej PDFZarządzenie Nr 122 z 2014 r.