Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na "Remont drogi gminnej – ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubniańska”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi gminnej – ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubniańska, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 230629-2013 z dnia 04.11.2013r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 230629-2013 z dn. 04.11.2013r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Remont - ulica Szkolna w m. Dąbrówka Łubn..pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..doc

PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - Remont - ulicy Szkolnej w m. Dąbrówka Łubn..pdf

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Remont - ulica Szkolana w m Dąbrówka Łubn..pdf

PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna - Remont - ulica Szkolna w m. Dąbrówka Łubn..pdf

RARZałącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - Remont - ulica Szkolna w m. Dąbrówka Łubn.rar