Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 212789-2013 z dnia 14.10.2013r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 212789-2013 z dn. 14.10.2013r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Budiowa kanalizacji Łubniany - etap II.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Budowa kanalizacji Łubnian y - etap II.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.doc

PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.pdf

RARZałącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II.rar

RARZałącznik nr 12 - dokumentacja techniczna - budowa kanalizacji Łubniany - etap II.rar

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo ZP.271.15.A.2013 Modyfikacja treści SIWZ.pdf

PDFStr. 1 - Załącznika Nr 9 - Formularza umowy - Budowa kanalizacji Łubniany - etap II (zmodyfikowana).pdf

UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

PDFPismo ZP.271.15.B.2013 Zmiana terminów składania i otwarcia ofert.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 226433-2013 z dn. 29.10.2013r..pdf

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I:

PDFPismo ZP.271.15.C.2013 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.pdf

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II:

PDFPismo ZP.271.15.D.2013 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2013
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  14-10-2013 09:47
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  06-11-2013 08:15
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 3372
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl