Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok:

Zgodnie z art.24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594) poniżej zamieszczamy oświadczenie majątkowe:

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół PDFBeata Bort - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej PDFJoanna Kurek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach PDFKrystian Czech - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu PDFElżbieta Syrytczyk - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach PDFHelena Plotnik - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach PDFWiesława Palt - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy PDFJustyna Tront - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej PDFArtur Baziuk - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie PDFJoanna Małek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach PDFJolanta Koc - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy PDFAlicja Kulikowska - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej PDFMałgorzata Dreier - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁubnianachPDFRegina Polok - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf


Oświadczenie majątkowe pracownika jednostki organizacyjnej gminy zobowiązanego do złożenia oświadczenia zgodnie z Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.):

PDFOświadczenie majątkowe - Ewa Mudrecka.pdf


Oświadczenie majątkowe pracownika jednostki organizacyjnej gminy zobowiązanego do złożenia oświadczenia zgodnie z Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.):

PDFArtur Baziuk - Oświadczenie majątkowe.pdf


Oświadczenie majątkowe pracownika jednostki organizacyjnej gminy zobowiązanego do złożenia oświadczenia zgodnie z Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.):

PDFJoanna Rymarek - oświadczenie majątkowe stan na 30.06.2014 r..pdf

PDFJoanna Kurek - oświadczenie majątkowe stan na 1.07.2014 r..pdf

PDFDanuta Kensoń - oświadczenie majątkowe stan na 1.09.2014 r..pdf


Oświadczenia majątkowe za 2013 rok:

Zgodnie z art.24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594) poniżej zamieszczamy oświadczenie majątkowe:

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół PDFBeata Bort - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej PDFJoanna Rymarek - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach PDFKrystian Czech - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu PDFElżbieta Syrytczyk - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach PDFHelena Plotnik - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach PDFWiesława Palt - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy PDFJustyna Tront - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej PDFBogusława Domino - Pawelec - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie PDFJoanna Małek - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach PDFJolanta Koc - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy PDFAlicja Kulikowska - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej PDFMałgorzata Dreier - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁubnianachPDFRegina Polok - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf


Oświadczenie majątkowe pracownika jednostki organizacyjnej gminy zobowiązanego do złożenia oświadczenia zgodnie z Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ):

p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brynicy - PDFEwa Mudrecka - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf

p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej - PDFDanuta Kensoń - oświadczenie majątkowe za 2013 r..pdf


Oświadczenia majątkowe za 2012 rok:

Zgodnie z art.24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594) poniżej zamieszczamy oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół PDFBeata Bort -Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - PDFJoanna Rymarek - Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf 

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach  - PDFKrystian Czech-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu - PDFElżbieta Syrytczyk - Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach - PDFHelena Plotnik -Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFWiesława Palt-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w BrynicyPDFJustyna Tront -Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej - PDFBogusława Domino-Pawelec-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie -  PDFJoanna Małek-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach - PDFJolanta Koc-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w BrynicyPDFAlicja Kulikowska-Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej -   PDFMałgorzata Dreier - Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach - PDFRegina Polok - Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2011 rok:

Zgodnie z art.24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) poniżej zamieszczamy oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół PDFBeata Bort - Oświadczenie majątkowe za rok 2011.pdf

Zgodnie z art.24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) poniżej zamieszczamy oświadczenie majątkowe p. Beaty Karpin PDFOświadczenie majątkowe - Beata Karpin.pdf

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - DOCJoanna Rymarek - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach  - DOCKrystian Czech - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu - DOCElżbieta Syrytczyk - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach - DOCHelena Plotnik - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach - DOCWiesława Palt - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - DOCJustyna Tront - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej - DOCBogusława Domino - Pawelec - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie - DOCJoanna Małek - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach - DOCJolanta Koc - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy - DOCAlicja Kulikowska - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej - DOCMałgorzata Dreier - Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach - DOCRegina Polok- Oświadczenie majątkowe za 2011 r.doc


Oświadczenie majątkowe pracownika jednostki organizacyjnej gminy zobowiązanego do złożenia oświadczenia zgodnie z Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ):

p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej - DOCAnna Mróz - Oświadczenie majątkowe.doc


Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy zobowiązanych do złożenia oświadczeń zgodnie z art.24h. ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

Oświadczenia złożone za rok 2010:

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół - DOCBeata Karpin - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - DOCJoanna Rymarek - Oświadczenie majatkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach  - DOCKrystian Czech - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu - DOCElżbieta Syrytczyk - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w LuboszycachDOCHelena Plotnik - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach - DOCWiesława Palt - Oświadczenie za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - DOCJustyna Tront - Oświadczenia majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej - DOCBogusława Domino - Pawelec - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej  - DOCAnna Mróz - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie - DOCJoanna Małek - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach - DOCJolanta Koc - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy - DOCAlicja Kulikowska - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej -  DOCMałgorzata Dreier - Oświadczenie majątkowe za 2010 r..doc


p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej  - DOCAnna Mróz - Oświadczenie majątkowe.doc


Oświadczenia złożone za rok 2009 :

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej - DOCCzech Krystian - Oświadczenia za rok 2009.doc

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -  DOCRymarek Joanna - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach - DOCKarpin Beata - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach - DOCPlotnik Helena - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach - DOCPalt Wiesława - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - DOCTront Justyna - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej - DOCDomino-Pawelec Bogusława - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie - DOCMałek Joanna - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach z filiami w Dąbrówce Łubniańskiej i Kolanowicach - DOCKoc Jolanta - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy - DOCKulikowska Alicja - Oświadczenia za rok 2009.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej - DOCDreier Małgorzata - Oświadczenia za rok 2009.doc

DOCOświadczenie majątkowe p. Bożeny Morawskiej złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach.doc

DOCOświadczenie majątkowe p. Ewy Mudreckiej złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brynicy.doc


Oświadczenia złożone za rok 2008 :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  -  DOCJoanna Rymarek - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej -  DOCKrystian Czech - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach -  DOCBeata Karpin - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Biadaczu -  DOCElzbieta Syrytczyk - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach -  DOCHelena Plotnik - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach -   DOCWiesława Palt - Oświadczenia za rok 2008.doc

p.o. Dyrektora Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach -  DOCBożena Morawska - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy -  DOCJustyna Tront - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej -   DOCBogusława Domino - Pawelec - Oświadczenia za rok 2008.doc

p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej -   DOCHalina Kowalczyk - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie -  DOCJoanna Małek - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach  -   DOCJolanta Koc - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy -  DOCAlicja Kulikowska - Oświadczenia za rok 2008.doc

p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brynicy - DOCEwa Mudrecka - Oświadczenia za rok 2008.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej -  DOCMałgorzata Dreier - Oświadczenia za rok 2008.doc  

DOCHalina Kowalczyk - Oświadczenie złożone po objęciu stanowiska p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej.doc

DOCBożena Morawska - oświadczenie złożone po objęciu stanowiska p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach.doc


Oświadczenia złożone za rok 2007 :

Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno - Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli -   DOCBeata Karpin - Oświadczenia za rok 2007.doc

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -   DOCJoanna Rymarek - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności KulturalnejDOCKrystian Czech - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w BiadaczuDOCElżbieta Molenda - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w LuboszycachDOCHelena Plotnik - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachDOCWiesława Palt - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w BrynicyDOCKatarzyna Janas - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w JełowejDOCBogusława Domino - Pawelec - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie - DOCJoanna Małek - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach -   DOCJolanta Koc - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w BrynicyDOCAlicja Kulikowska - Oświadczenia za rok 2007.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej -  DOCMałgorzata Dreier - Oświadczenia za rok 2007.doc


Oświadczenia złożone za rok 2006 :

Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno - Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - DOCBeata Karpin - Oświadczenia za rok 2006.doc

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - DOCJoanna Rymarek - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej - DOCKrystian Czech - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Biadaczu - DOCZdzisława Łapczyńska - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach - DOCHelena Plotnik - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach - DOCWiesława Palt - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - DOCKatarzyna Janas - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej - DOCBogusława Domino- Pawelec - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie - DOCJoanna Małek - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach - DOCJolanta Koc - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy - DOCAlicja Kulikowska - Oświadczenia za rok 2006.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej - DOCMałgorzata Dreier - Oświadczenia za rok 2006.doc


Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r. za rok 2005:

Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno - Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli - DOCBeata Karpin - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -  DOCJoanna Rymarek - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej - DOCKrystian Czech - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Biadaczu - DOCZdzisława Łapczyńska - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jełowej -  DOCBogusłwa Domino-Pawelec - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach -  DOCWiesława Palt - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach - DOCHelena Plotnik - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brynicy -  DOCKatarzyna Janas - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jełowej -  DOCMałgorzata Dreier - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łubnianach -  DOCWalentyna Lachowicz - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy -  DOCAlicja Kulikowska - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dąbrówce Łubniańskiej -  DOCBożena Oliwa - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kępie - DOCJoanna Małek - Oświadczenie majątkowe za rok 2005.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2003
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  08-08-2003 14:30
  przez: Joanna Święch
 • zmodyfikowano:
  05-05-2015 14:10
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 10045
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×