Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry publiczne i ewidencje

Podstawa prawna:

 • §21 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)
 • § 18 ust. 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach (Zarządzenie Nr 45a/2005 Wójta Gminy Łubniany  z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy z późn. zm.)

 
Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Łubnianach:

 • Podstawa prawna: Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Łubnianach z 2001 r.

Poniedziałek             od 8:00 do 17:00,
Wtorek - Czwartek     od 7.00 do 15:00,
Piątek                       od 7.00 do 14.00.

 
Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami).']


DOCKSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY[1].doc - Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach
Zgodnie z par. 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 20 lutego 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
 2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

DOCXREJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH .docx Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Łubniany na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r.  Nr 45 poz.235 ze zm.)


 - Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Gminie Łubniany. Stan na 01.05.2014 r.


PDF  Rejestr zbiorów danych osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany - Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719) oraz Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. prowadzi się „REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY”.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2007
  przez: Joanna Święch
 • opublikowano:
  14-11-2007 11:08
  przez: Joanna Święch
 • zmodyfikowano:
  24-01-2017 13:35
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 7104
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×