Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Remont odcinków dróg gminnych Cz. 1 Remont ulicy Staroopolskiej w m. Jełowa Cz. 2 Remont ulicy Młyńskiej w m. Jełowa

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu nr 521994-N-2020 z dnia 10.03.2020

PDF  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - skan dokumentu

PDF  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDF  Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PDF  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

PDF  Przedmiar robót - ul. Staroopolska

PDF  Przedmiar robót - ul. Młyńska

DOC  Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty dla cz. 1

DOC  Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty dla cz. 2

DOCX  Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy art. 25a ust 1 dot. wykluczenia

DOCX  Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy art. 25a ust 1 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

DOC  Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór wykazu robót budowlanych

DOCX  Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób

DOCX  Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie

DOCX  Załącznik nr 8 do SIWZ – grupa kapitałowa

PDF  Projekt umowy


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDF  Informacja z otwarcia ofert - skan dokumentu

PDF  Informacja z otwarcia ofert
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-03-2020
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  10-03-2020 14:42
  przez: Monika Patrzek
 • zmodyfikowano:
  26-03-2020 10:53
  przez: Monika Patrzek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 174
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl