Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska etap I w gminie Łubniany

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

001  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 1

002  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - część 2

Uwaga: Należy pobrać obie części załącznika Nr 1 a następnie użyć oprogramowania 7zip lub WinRar do wyodrębnienia plików z archiwum.

DOC  Załącznik nr 2 - Wzór umowy

DOCX  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

DOC  Załącznik nr 3A - Oświadczenie grupa kapitałowa

DOC  Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

DOC  Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

DOC  Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

PDF  Pytanie Nr 1 - skan dokumentu

PDF  Pytanie Nr 1

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 1

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 2

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 3

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert - skan dokumentu

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana z dnia 03.02.2020 r. - skan dokumentu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana z dnia 03.02.2020 r.

PDF  Pytania Nr 2 - skan dokumentu

PDF  Pytania Nr 2

DOC  Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy - Modyfikacja z dnia 03.02.2020 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

PDF  Pytania Nr 3 - skan dokumentu

PDF  Pytania Nr 3

PDF  Przedmiar - poprawiony

XLSX  Kosztorys ofertowy - poprawiony

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert - skan dokumentu

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumenu

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

MODYFIKACJA WZORU UMOWY

PDF  Zawiadomienie o modyfikacji wzoru umowy - skan dokumentu

PDF  Zawiadomienie o modyfikacji wzoru umowy

PDF  Załącznik nr 2 - Wzór umowy - Modyfikacja z dnia 13.02.2020 r. - skan dokumentu

PDF  Załącznik nr 2 - Wzór umowy - Modyfikacja z dnia 13.02.2020 r.

MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO

PDF  Pytania nr 4 - skan dokumentu

DOC  Pytania nr 4

DOC  Formularz ofertowy - modyfikacja z dnia 19.02.2020 r.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDF  Informacja z otwarcia ofert - skan dokumentu

DOC  Informacja z otwarcia ofert
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2020
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  13-01-2020 16:04
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  25-02-2020 13:05
  przez: Monika Patrzek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 634
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl