Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym przy ul. Zawadzkiej 5 w miejscowości Kępa w gminie Łubniany

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ODS  Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DOCX  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

DOCX  Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

PDF  Załącznik nr 4 - Wzór umowy - skan dokumentu

PDF  Załącznik nr 4 - Wzór umowy

DOC  Załącznik nr 5 - Grupa Kapitałowa

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

PDF  Pytanie Nr 1 - skan dokumentu

PDF  Pytanie Nr 1

XLSX  Pakiet nr 6 Mrożonki - modyfikacja z dnia 14.01.2020 r.

PROTOKÓŁ Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

PDFProtokół z sesji publiczenego otwarcia ofert RI.ZP.271.4.2020.ES.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę internetową/tablicę ogłoszeń - skan dokumentu

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DLA PAKIETU 2, 5 I 6

PDF  Unieważnienie postępowania dla pakietu 2 - skan dokumentu

DOCX  Unieważnienie postępowania dla pakietu nr 2

PDF  Unieważnienie postępowania dla pakietu nr 5 i 6 - skan dokumentu

DOCX  Unieważnienie postępowania dla pakietu 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PDF  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Metryczka
 • opublikowano:
  09-01-2020 14:52
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 12:21
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 242
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl