Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap IV - wykonanie przyłączy w rejonie ulic Oleska i Wolności

Łubniany, dnia 2007.06.25

ZP/341-0/4/2007

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap IV – wykonanie przyłączy w rejonie ulic Oleska i Wolności”.
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek, tel. 77 4270591;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 06.06.2007r – zamieszczenie ogłoszenia na portalu UZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 20.06.2007r..
6. Liczba złożonych ofert: 1
7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty:          Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
                                       „ECOKOM” Sp. z o.o.
                                       ul. Kościelna 8
                                       46-022 Luboszyce

9. Wartość zamówienia:
Netto: 167 018,48zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście złotych i 48/100)
VAT 7% - 11 691,29zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 29/100)
Brutto: 178 709,77zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych i 77/100).

                                                                                                 WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                DIETER WYSTUB

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2007-06-25

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-06-25

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-06-2007 08:59
    przez: Joanna Święch
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl