Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap III - w rejonie ulic Staroopolska, Młyńska, Wolności i Oleska

Łubniany, dnia 2007.05.07

ZP/341-0/2/2007 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap III - w rejonie ulic Staroopolska, Młyńska, Wolności i Oleska
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek, tel. 77 4270591;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 23.03.2007r – przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl, ukazało się w BZP nr 64 z dn. 27.03.2007r. poz. 18845
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 26.04.2007r..
6. Liczba złożonych ofert: 2
7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej„ECOKOM” Sp. z o.o.
ul. Kościelna 8
46-022 Luboszyce

9. Wartość zamówienia:
Netto: 282 732,31zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote i 31/100)
VAT - 25 202,76zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwa złote i 76/100)
Brutto: 307 935,07zł (słownie: trzysta siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i 07/100).

                                                                WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2007-05-07

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-05-07
Metryczka
  • opublikowano:
    07-05-2007 13:59
    przez: Joanna Święch
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl