Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

„Uzupełnienie dokumentacji projektowej Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Zadanie nr 5 (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz

„Uzupełnienie dokumentacji projektowej Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Zadanie nr 5 (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz)” - Znak sprawy: ZP.271.8.2019

1. Treść ogłoszenia:

PDF  Treść ogłoszenia

2. SIWZ wraz z załącznikami:

PDF  SIWZ - skan dolumentu
PDF  SIWZ

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
DOCX  Załącznik nr 2 - Wzór Umowy
DOCX  Załącznik nr 3 - Oświadczenie
DOC  Załącznik nr 3A - Grupa Kapitałowa
DOC  Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
DOC  Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
DOC  Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów

3. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDF  Informacja o zmianie terminu składania ofert

4. ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PDFZmiana OPZ.pdf

ZIPProjekt Zagospodarowania Terenu - rysunki.zip

5. MODYFIKACJA TREŚCI UMOWY

PDF  Modyfikacja treści umowy - skan dokumentu

PDF  Modyfikacja treści umowy

DOCX  Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
Metryczka
 • opublikowano:
  06-11-2019 14:55
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 12:45
  przez: Katarzyna Knap
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 602
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl