Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

VII posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 18.09.2019 r. (wspólnie z Komisją Samorządową, Organizacyjno - Finansową oraz Oświatową)

Termin: 18.09.2019, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Podsumowanie pracy Komisji Samorządowej w 1. półroczu 2019 r.
 3. Stan bezpieczeństwa w Gminie Łubniany. Spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji w Dobrzeniu.
 4. Harmonogram wydarzeń kulturalnych, sportowych i parafialnych w Gminie Łubniany. Podsumowanie zebranych informacji.

  PDFHarmonogram wydarzeń w Gminie Łubniany.pdf

 5. Analiza statutów - Łubniańskiego Ośrodka Kultury, Samorządu Mieszkańców Wsi oraz Gminy Łubniany

  PDFProjekt uchwały dot. zmian w statucie ŁOK.pdf

  PDFMateriał roboczy dot. statutu sołectw.pdf

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubniany.pdf

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX.276.18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r..pdf

 7. Podsumowanie I półrocza pracy Komisji Oświatowej
 8. Propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.

  PDFPropozycje do zmiany budżetu - uzasadnienie.pdf

 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

  PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa Robotnika.pdf

 10. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego oraz Powiatu Opolskiego

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Opolskiego.pdf

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf

 11. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
 12. Problem kurników w Kępie
 13. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa – opinia komisji stałych Rady Gminy Łubniany
 14. Roszczenie w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kępa – zawezwanie do próby ugodowej przed sądem – opinia komisji stałych Rady Gminy Łubniany w tej sprawie.
 15. Sprawozdaniem z audytu – „Diagnoza wstępna Urzędu Gminy Łubniany (bilans otwarcia) z punktu widzenia kluczowych obszarów działalności dla zaspokajania potrzeb mieszkańców” – prezentacja.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia
Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2019
  przez: Waldemar Kalina - Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej
 • opublikowano:
  19-09-2019 13:58
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • zmodyfikowano:
  19-09-2019 13:58
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 137
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl