Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

IX sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 17.06.2019 r.

Termin: 17.06.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie sesji.
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. zatwierdzenie porządku obrad,
  3. zatwierdzenie protokołu z VIII sesji.
 2. Debata nad raportem o stanie gminy Łubniany za 2018 rok
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany – Pawłowi Wąsiakowi wotum zaufania.

  PDFProjekt uchwały - udzielenie wotum zaufania.pdf

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 5. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2018 rok.
 6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2018 r.

   PDFPodjęcie uchwały - zatwierdzenie sprawozdań za 2018 r..pdf

  2. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok

   PDFProjekt uchwały - udzielenie absolutorium.pdf

  3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2018,

   PDFProjekt uchwały - zatwierdzenie sparwozdania SPZOZ.pdf

  4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 r.,

   PDFProjekt uchwały - zmiana budżetu.pdf

  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFProjekt uchwały - zmiana Wieloletneij Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.pdf

   PDFuzasadnienie do WPF.pdf

  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany,

   PDFProjekt uchwały - dotacja celowa.pdf

  7. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli,

   PDFProjekt uchwały - zmiana wzoru deklaracji.pdf

  8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany.

   PDFProjekt uchwały - plan zagospodarowania Łubniany 1.pdf

   PDFProjekt uchwały - plan zagospodaorwania Łubniany 2.pdf

   PDFProjekt uchwały - plan zagospodaorwania Łubniany 3.pdf

 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2019
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  07-06-2019 13:37
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 172
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×