Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

„Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach” numer sprawy: ZP.271.2.2019

W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach”, poniżej zamieszczamy:

1. Treść ogłoszenia:

PDF  Treść ogłoszenia o zamówieniu nr 548824-N-2019 z dnia 2019-05-2019 r.

2. Dokumentację techniczną:

ZIPZP.271.2.2019.zip
Z01ZP.271.2.2019.z01
Z02ZP.271.2.2019.z02
Z03ZP.271.2.2019.z03
Z04ZP.271.2.2019.z04

Uwaga: Należy pobrać wszystkie części dokumentacji technicznej a następnie użyć oprogramowania 7zip lub WinRar do wyodrębnienia plików z poszczególnych części.


Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja zapisów w SIWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PDF  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja z dnia 29.05.2019

PDF  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

PDF  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

PDF  Przedmiar Budowa ulicy Chabrów - branża drogowa

DOCX  Załącznik nr 2 - Projekt umowy modyfikacja

DOCX  Załącznik nr 3 - Oświadczenie modyfikacja

INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT:

PDF  INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  21-05-2019 19:07
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  18-07-2019 10:31
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 848
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl